El nostre
equip
humà

Més de 10 anys d’experiència avalen a alguns dels nostres tècnics en la conducció, preparació i transport de tota classe de vehicles.

Car Shooting111 coordina, juntament amb l’equip de direcció, el moviment dels vehicles d’escena sincronitzats amb els de seguiment per a obtenir un resultat eficient en els rodatges d’acció.

Figures com el precision driver, car care, mecànics i transportistes, imprimeixen a la nostra empresa un segell de qualitat reconeguda en el sector audiovisual.

Més de 20 anys d’experiència avalen a alguns dels nostres tècnics en la conducció, preparació i transport de tot tipus de vehicles.

Car Shooting111 coordina, juntament amb l’equip de direcció, el moviment dels vehicles d’escena sincronitzats amb els de seguiment per obtenir un resultat eficient en els rodatges d’acció.

Figures com el precision driver, car care, mecànics i transportistes, imprimeixen a la nostra empresa un segell de qualitat reconeguda en el sector audiovisual.